Il·luminació, Captació i Tractament d’Imatge

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar projectes fotogràfics complets, captar, registrar i tractar imatges en produccions audiovisuals i il·luminar espais escènics en audiovisuals, espectacles i esdeveniments, determinant i controlant la qualitat tècnica, formal i expressiva.


M1: Planificació de càmera en audiovisuals
La captació d’imatge fixa i mòbil requereix d’uns coneixements tècnics i estètics bàsics que garanteixin una presa de qualitat. Seguint aquesta premissa, aquest mòdul combina coneixements vinculats al llenguatge audiovisual, a la realització pràctica i a la tecnologia de càmera, per tal de garantir que l’alumne assumeix les bases d’aquest llenguatge, alhora que coneix les possibilitats tècniques segons la tecnologia emprada en la captació.

M2:  Presa d’imatge audiovisual
Controlar  l’exposició i ajustos dels paràmetres de càmera. El seu posicionament i moviment les tècniques d’enregistrament amb una sola càmera i també les  tècniques d’enregistrament multicàmera en estudis de televisió o amb unitats mòbils.

M3: Projectes d’il·luminació
Es  treballa l’avaluació i reflexió  sobre la globalitat de diferents projectes d’il·luminació, ja siguin per a TV, Vídeo, Cinema, Teatre o Música. A partir de guions o llibrets teatrals, els alumnes hauran de resoldre la posada en escena dels espectacles o esdeveniments en termes d’il·luminació, planificant tot el procés  tant  des del punt de vista artístic com tècnic, efectuant tots els processos de producció i elaborant la documentació tècnica de les propostes.

M4: Luminotècnia
Es treballen les condicions i característiques tècniques dels equips d’il·luminació així com les seves particularitats de funcionament per al seu ús en projectes audiovisuals i d’espectacles. També s’aprèn a muntar i desmuntar equips d’il·luminació amb condicions de seguretat i respecte al treball.

M5: Control de la il·luminació
Conèixer les possibilitats estètiques de la il·luminació i la seva incidència en la captació fotogràfica, audiovisual o espectacular és fonamental per a garantir la qualitat visual del nostre producte. El mòdul aprofundeix en aquests aspectes, incidint en l’aprenentatge de la pràctica de la il·luminació per tal de controlar i aconseguir els efectes expressius, visuals i estètics desitjats segons el gènere i mitjà.

M6: Projectes fotogràfics
La preproducció és una fase essencial per a què un projecte fotogràfic surti rodó. En aquest mòdul s’aprèn a planificar projectes de fotografia de moda, publicitària o social; com organitzar, gestionar, planificar i pressupostar un projecte per assegurar-nos que tindrà el final desitjat.

M7: Presa fotogràfica
Conèixer a fons la càmera fotogràfica i les tècniques de captació i il·luminació. Realitzar fotografies en l’àmbit de retrat i moda, reportatge i bodegó, tant en exteriors com  a plató fotogràfic.

M8: Tractament fotogràfic digital
Mirem com podem transformar les imatges utilitzant els programes de postproducció: corregir-les, restaurar fotografies, combinar- es. Creem nous dissenys I fem fotomuntatges.

M9: Processos finals fotogràfics
Fem un cop d’ull a les fotos per revisar-les I ajustar-les si cal abans d’ imprimir-les i aprenem a emmagatzemar-les correctament.

M10: Enregistrament i edició de reportatges audiovisuals
Ens introduïm en la narrativa i en la captació d’imatges audiovisuals en l’àmbit de reportatge. Coneixem la càmera de vídeo i les tècniques d’enregistrament i edició de les imatges.

Grau: Superior
Titulació: Tècnic superior en il·luminació, captació i tractament d’Imatge
Durada: 2000 h (2 cursos).