Vídeo discjòquei i so

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar sessions d’animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

 

 

M1: Instal·lació i muntatge d’equips de so
En aquest mòdul tractarem les infraestructures de so que concorren en tot tipus de instal·lacions sonores, la preinstal·lació elèctrica necessària i el muntatge dels sistemes de so. També s’aprofundirà en els connectors i connexions de les mateixes i en les tasques relacionades amb el seu manteniment bàsic.

M2: Captació i enregistrament de so
En aquest mòdul treballarem amb sistemes de captació molt variats. S’aplicaran diferents tècniques de captació amb tot tipus de micròfons i suports de gravació per a desprès configurar els sistemes de captació de so en diverses produccions audiovisuals.

M3: Control, edició i mescla de so
L’alumne treballarà amb equipament i programes d’edició d’àudio digital per adquirir tècniques de mescla i processat del so i controlar la seva reproducció per altaveus. S’aprendrà a ajustar i configurar processadors, taules de so, amplificadors i monitors, així com a treballar amb diferents formats de senyal digital sonor. Finalment es planificarà un projecte sonor i es crearà la documentació artística i tècnica necessària per desenvolupar un espectacle en directe.

M4: Preparació de sessions de VDJ
L’alumne determinarà els tipus de músiques, i, si s’escau, el material visual, per sessions d’animació musical i per a  un programa de ràdio. Elaborarà el catàleg de mitjans sonors i visuals de la sala d’animació musical i visual, o els exclusivament sonors de l’emissora de ràdio. Programarà les activitats d’una sala d’animació musical i visual, definint temes, estils i tendències. Promocionarà també les activitats d’una sala d’animació musical i visual o la programació musical d’una emissora de ràdio.

M5: Animació musical en viu
L’estudiant aprendrà a preparar, muntar i realitzar qualsevol esdeveniment on hi hagi música enregistrada. Farà la tria del material que ha de fer servir en una sessió musical, determinarà si és necessari o no fer algun tipus d’edició d’aquest material, farà el muntatge i la comprovació de la instal·lació i realitzarà la sessió musical, sigui un programa de ràdio, una sessió de DJ o qualsevol altre tipus de representació musical.

M6: Animació visual en viu
El desenvolupament d’aquest mòdul permetrà a l’alumne realitzar el muntatge, connexió i control de l’equipament d’il·luminació necessari en qualsevol espectacle. Controlarà les llums i vídeos mitjançant taules de llums, mescladores de vídeo o programes específics de control d’il·luminació. També es treballarà la creació de visuals amb diferents programes especialitzats amb l’objectiu de disposar d’imatges, vídeos o mapping necessaris en un espectacle visual.

M7: Presa i edició d’imatge digital
Es treballarà la digitalització d’originals analògics, la captació d’imatges digitals, el tractament i edició d’imatges fixes i el muntatge o edició audiovisual de tot tipus de peces visuals a emprar en la realització de qualsevol sessió d’animació musical i visual.

M11: Síntesi
Consistirà en plantejar, dissenyar, organitzar, desenvolupar, muntar, provar, presentar i documentar un projecte audiovisual des de la pròpia idea de l’estudiant fins a realitzar la seva presentació davant el públic, utilitzant tècniques i equips de mapping, de DJ, d’il·luminació i de muntatge d’imatges i vídeo.

 

Grau: Mitjà
Titulació: Tècnic en vídeo discjòquei i so
Durada: 2000 h (2 cursos).