Animacions 3D, jocs i entorns interactius

La competència general d’aquest títol consisteix a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactiva integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

 

 

M1: Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D
Aquest mòdul es divideix en dos grans blocs de continguts. En el primer bloc, treballarem què és el projecte d’animació audiovisual, com s’estructura i com es gestiona. Crearem des de zero tot un projecte, des de la idea fins a la recerca de finançament. En el segon bloc del mòdul, veurem què és el render. Crearem imatges impactants dels nostres models 3D i aprendrem a fer-ne la composició final en vídeo.

M2: Disseny, dibuix i modelatge per a animació
Com el seu nom indica, crearem i dibuixarem el nostre propi personatge: des de l’esbós inicial a llapis fins al modelat final en 3D. A més a més, realitzarem la preproducció de l’animació confeccionant l’storyboard i l’animàtica de la nostra pròpia història d’animació.

M3: Animació d’elements 2D i 3D
En aquest mòdul, que estudiarem subdividit en dos cursos, farem un tastet de les diverses tècniques d’animació més importants per centrar-nos especialment en la 3D. Realitzarem la nostra animació amb rotoscòpia, crearem un petit curt Stop-Motion, crearem una escena d’animació 2D vectorial…. i finalment crearem la nostra animació d’elements en 3D.
Al segon curs, crearem l’esquelet del personatge i els controladors associats per a poder-lo animar. Per últim,  crearem sistemes de partícules i simulacions per a crear grans efectes visuals en 3D: explosions, fluids, foc i fum.

M4: Color, il·luminació i acabats 2D i 3D
Aprendrem a donar vida a les nostres creacions per mitjà del color, de les ombres i de les llums. Veurem com triar els colors  en funció del que volem transmetre, i com les ombres i les llums ens permeten ressaltar un objecte o personatge, i transmetre estats d’ànim.

M5: Projectes de jocs i entorns interactius
Ens introduirem en l’apassionat món del videojoc, aprenent a gestionar i planificar projectes interactius.

M6: Realització de projectes multimèdia interactius
Estudiarem les diferents eines de producció emprades en la realització de productes multimèdia. Aprendrem a tractar imatges fotogràfiques i vectorials, el so i el vídeo.

M7: Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu i videojocs
Dissenyarem i desenvoluparem diferents tipus de videojocs i aprendrem a emprar un motor de jocs per dur-los a la pràctica, incorporant els nostres personatges en el món que la nostra imaginació hagi creat per ell. També veurem com podem utilitzar sensors i actuadors per tal d’interactuar en entorns interactius.

M8: Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals
Coneixem la configuració i el manteniment del equipaments tècnics que s’utilitzen per a l’edició i postproducció d’audiovisuals. Realitzem el muntatge bàsic i la generació d’efectes de postproducció i finalment, apliquem els processos d’acabat i generació del màster.

 

Grau: Superior
Titulació: Tècnic superior en animacions 3D, jocs i entorns interactius
Durada: 2000 h (2 cursos).