Jornades tècniques curs 2015-2016

Dilluns 22/2//2016

Presentació de l’Oval.

Ravid Goldschmidt, concertista internacional de HandPan que ha participat en directes amb artistes de tot el món, va presentar-nos l’Oval: el primer Hand digital, creat a Barcelona. En Raavid ha estat crowdfunder de l’Oval, participant de manera directa en el seu disseny. Amb una presentació molt pràctica, els assistents van descobrir l’evolució des de l’instrument acústic fins a l’Oval, i el gran nombre de possibilitats interpretatives i tècniques que permet com a controlador de so, llums, etc.

Oval
El regidor de televisió.
L’Àlex Baldomà, prestigiós regidor de programes de televisió com Polònia, Cracòvia, Operación Triunfo, Crónicas Marcianas i molts més de reconegut èxit, va ser entrevistat per Toni Gassó sobre especificitats de la seva professió i va respondre a nombroses preguntes que estudiants i professors li van formular.
regidor

Presentació del llibre “Planificación y procesos de regiduría”.

Fernando Cuadrado, autor d’aquest llibre publicat per Altaria, va dissertar sobre les activitats que, a l’àmbit dels espectacles i els esdeveniments, desenvolupa la figura professional del regidor. Una de les sortides professionals d’aquells que cursen el cicle de Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles.

Planificació i processos